Spring naar de inhoud
Home » Bootjeswijding Afsnee – Gent 26 Juni 2022

Bootjeswijding Afsnee – Gent 26 Juni 2022

 

 

Op 26 juni om 15u30 vindt de 71ste Bootwijding plaats aan de Toeristische Leie te Gent (thv De Gentse Leievaarders – GLV , Snepkaai 62  Gent).

 

De wijding is sedert de fusie met Gent in 1977 gekoppeld aan de kermis van Afsnee.

Met spijt moest het Comité  begin dit jaar nota nemen van een bericht van de heer de Breyne ,eigenaar van restaurant Nenuphar.

Hij vindt met name dat de Bootwijding binnen zijn premisses niet meer verenigbaar is met zijn reguliere activiteit aldaar.

 Zeventig jaar aanwezigheid werd hierdoor met een éénzijdige beslissing spijtig genoeg van de kaart geveegd.

Met vereende krachten moest het Comité op zoek gaan naar  een alternatieve oplossing in de nabijheid van Afsnee.

 

Met succes! In de Gentse Leievaarders aan de Snepkaai hebben we een partner gevonden welke onmiddellijk bereid gevonden werd om ons te helpen de traditie van de Bootwijding levendig te houden.

Een traditie van 73 Jaar die standhoudt.

Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk!

 Bij behoorlijk weer verzamelen zich op de Leie  minstens een 100-tal boten om er door de pastoor van Afsnee  gewijd te worden.

 

Historiek..

 

“…Er was eens…” zoals elk sprookje , zo begon ook de geschiedenis van de Bootwijding

Victor Van den Heede, Laurent Walgraeve, Jozef Didelez, Gentiel Van Gele en de pastoor van Afsnee E.H. Van Meirhaeghe hielden begin 1950  de “Bootjeswijding “ boven de doopvont.   

Los uit de pols organiseerden zij op 20 augustus 1950 de eerste Bootwijding.

Onder bescherming van de heilige Petrus werden die dag –zo leert ons de overlevering- 46 boten gewijd.

 

Gezien het succes  werd besloten een comité op te richten onder voorzitterschap van de weledele heer Henri Wauters .

Hij werd in 1956 opgevolgd door Maurice Lippens die gedurende vele jaren voorzitter en bezieler bleef en er ondermeer voor zorgde dat het kerkje haar verlichting kreeg. 

 

Maurice Lippens werd in 1969 opgevolgd door Daniël Desmet ,toen schepen ,maar kort erna de onvolprezen laatste burgervader van Afsnee.

Meer dan 30 jaar zou hij de voorzitter hamer hanteren. 

 

Burgemeester –voorzitter Daniël Desmet werd in 2001  opgevolgd door Jacques Van Gele ,toenmalige patroon van restaurant Nenuphar en Afsneenaar in hart en nieren.

Na zijn plotse dood werd in 2004 zoon Philippe bereid gevonden zijn vader op te volgen .

Philippe bleef gedurende 15 jaar een gedreven voorzitter en gaf vorig jaar de voorzitter hamer door aan ondervoorzitter Jean-Paul Lippens ,kleinzoon van Maurice

Philippe is vandaag ere-voorzitter en materiaalmeester!

 

 

In 2019 heeft het Comité het predicaat “Koninklijk“ gekregen .

Een herkenning met uiteindelijk vooral een  symbolische waarde  maar symbolen staan  voor iets .

Symbolen zijn vaak  bruggenbouwers.Ze werpen een blik terug in de het verleden maar met de ogen gericht op het heden en de toekomst.

En zij die ons deze brug mee helpen leggen zijn de clubs rond de Leie.

De Bootwijding staat of valt met de clubs rond de Leie.

Het is een verhaal van “samen” blijven bouwen en bruggen leggen.

Vroeger, gans in het begin, stond de Bootwijding  gedurende een aantal jaren gelijk met de  opening van het vaarseizoen.

Vandaag is het een gebeuren ,een kalenderactiviteit tussen de vele activiteiten welke de clubs ieder op zich gedurende het vaarseizoen organiseren.

Maar laat, samen met ons allen, dit moment koesteren .

Laat ons samen de brug leggen tussen verleden heden en toekomst en verworden we zo misschien niet tot een stukje Gents Erfgoed?

 

Want schreef mevrouw Freya Van Den Bossche op vrijdag 17 oktober 2008 naar aanleiding van het verdwijnen van de bekende kroeg “’t Gebed zonder Einde”  niet in een column in de krant De Gentenaar op vrijdag 17 oktober 2008:

“Misschien vindt u me er wat jong voor, maar ik houd van tradities. Van de Gentse Feestenstoet en de Floraliën. Van de bloemenmarkt en de bootjeswijding. Erfgoed is alles wat we van onze voorgangers kregen en waar we waarden aan hechten.

Erfgoed zit in liederen en verhalen, in feesten en stoeten. 

Erfgoed zit in een pop met witte hoed en rode bollen .

Erfgoed zit in een potje mosterd.” Einde citaat. 

 

Ons programma ziet er als volgt uit:

ZONDAG 26 juni ’22

Ochtendprogramma aan het dorp te Afsnee

10u15 : 

Aankondiging door de Belleman vanop de roepsteen aan het romaans kerkje van Afsnee.

10u30 :

Rondgang in de dorpskom.

11u-12u30 :

Receptie in de feesttent aangeboden door de Stad Gent in samenwerking met het Comité met een natje en droogje…     

Tijdens de receptie aperitief concert door de befaamde Koninklijke Harmonie “De Leiezonen “ uit Desselgem.

 

Namiddagprogramma aan de Jachtclub GLV – te Gent, Snepkaai

15u30-16u15  : 

De Bootwijding wordt ingeleid met een  “sereen moment” uitgesproken door pastoor Gino Grenson. 

Aansluitend zal pastoor Gino de aanwezige boten wijden.   

16u15 : 

Muzikale happening door de groep ”B44s”.  

 

 Didier DE WEVER

Read More

Generated by Feedzy