Spring naar de inhoud
Home » Aantal Gentenaars voor het eerst in meer dan 20 jaar gedaald

Aantal Gentenaars voor het eerst in meer dan 20 jaar gedaald

 

Voor het eerst in meer dan 20 jaar is het aantal inwoners in Gent gedaald. Op 31 december 2020 telde Gent 263.429 inwoners, dat zijn er 202 minder dan in 2019. Meer mensen verlieten de stad, terwijl minder er zich kwamen vestigen. Verder was er vorig jaar een statistische oversterfte bij de 65-plussers, deels te wijten aan de coronapandemie. Er waren ook 19 procent minder huwelijken en 22 procent minder echtscheidingen.

 

 

 

 

Geboortes en overlijdens

 

3.047 kinderen zagen vorig jaar het levenslicht, 42 minder dan in 2019. In 2020 lieten bovendien 2.474 Gentenaars het leven, 154 meer dan in 2019. Het aantal overlijdens lag daarmee 6 procent hoger. Er was ook een statistische oversterfte bij de groep van 65-plussers. In die leeftijdsgroep waren er 207 overlijdens meer. Die extra overlijdens zijn vooral toe te schrijven aan de coronapandemie en aan de hittegolf in de maand augustus. Daarentegen waren er 61 overlijdens minder dan verwacht bij de groep jonger dan 65. 

Minder huwelijken en minder echtscheidingen

 

Er waren in 2020 minder huwelijken dan het jaar voordien. 936 huwelijken werden voltrokken, 19 procent minder dan in 2019. Ook het aantal wettelijk samenwoningen daalde vorig jaar met 11 procent tot 1.166. Aan de andere kant daalde ook het aantal echtscheidingen in 2020. Er waren vorig jaar 384 echtscheidingen, 22 procent minder dan het jaar voordien. 

Minder verhuizingen naar Gent

 

16.429 mensen van buiten Gent vestigden zich in 2020 in onze stad, 17.339 mensen trokken weg uit Gent. In 2020 waren er 1.343 verhuizingen minder naar Gent en 576 vertrekkers meer dan het jaar daarvoor. Vooral buitenlanders vestigden zich vorig jaar minder vaak in onze stad en trokken ook vaker weg.

22.145 Gentenaars verhuisden vorig jaar binnen de stad. Ongeveer de helft van de verhuisbewegingen zijn van mensen die in Gent-Centrum woonden en zich elders in Gent-Centrum vestigden. 4.555 Gentenaars uit Gent-Centrum verhuisden naar de deelgemeentes. 2.292 Gentenaars verhuisden van de deelgemeentes naar het centrum. 4.259 Gentenaars verhuisden binnen de deelgemeentes. Netto is er dus een beweging vanuit het centrum naar de deelgemeentes toe.

 

2020 was op veel vlakken een eigenaardig jaar en dat zien we ook in de statistieken. De cijfers tonen goed wat de impact is van de coronacrisis op de Gentse bevolking. Er hebben zich minder mensen gevestigd in de stad, er was een iets hogere sterfte en er werd minder getrouwd en gescheiden. Net omdat 2020 een uitzonderlijk jaar was, moeten we ons hoeden om al te snel conclusies te trekken over trends en evoluties op langere termijn.Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken

Deelgemeentes

 

Van de totale Gentse bevolking woont ongeveer de helft in Gent-Centrum (50,29 procent) en de andere helft in de deelgemeentes (49,7 procent). Opvallend is dat de bevolking in Gent-Centrum vorig jaar daalde met 545 inwoners, terwijl de bevolking van de deelgemeentes toenam met 344 inwoners.

Ten opzichte van 2019 is Oostakker in absolute cijfers de grootste stijger met 255 extra inwoners (plus 1,7 procent). Ook Sint-Amandsberg (plus 120 inwoners of 0,47 procent) en de kanaaldorpen (plus 96 inwoners of 3,8 procent) zitten in de lift. Naast Gent-Centrum verloren ook Gentbrugge (min 105 inwoners of 0,5 procent) en Sint-Denijs-Westrem (min 58 inwoners of 1,1 procent) vorig jaar aan inwoners.

Kijken we op een langere termijn van de voorbije tien jaar, dan zien we een globale toename van het aantal Gentenaars met 16.700 (plus 6,8 procent). Gent-Centrum neemt het grootste deel van die extra inwoners voor zijn rekening. Daar kwamen 6.927 inwoners bij sinds 2010, goed voor een stijging met 5,5 procent. Andere grote stijgers zijn Wondelgem met 2.622 extra inwoners in het laatste decennium (plus 20 procent), Gentbrugge met 1.768 nieuwe inwoners (plus 8,4 procent) en Oostakker met 1.680 extra inwoners (plus 12,5 procent). Sint-Denijs-Westrem groeide daarentegen nauwelijks. De bevolking groeide er de laatste tien jaar met slechts 6 inwoners (0,1 procent).

Meeste honderdjarigen ooit

 

21 procent van de Gentenaars (55.443 inwoners) is jonger dan 20 jaar, 62,4 procent (164.260 inwoners) is tussen de 20 en de 65 jaar en 16,6 procent (43.716 inwoners) is ouder dan 65 jaar. De laatste jaren neemt de middelste leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar in verhouding lichtjes toe, terwijl er bij de jongeren en ouderen een lichte daling op te merken valt. Opvallend is dat Gent vorig jaar 61 honderdjarigen telde. Dat waren er nooit meer. De oudste Gentenaar was vorig jaar 106 jaar.

Migratie

 

6.684 buitenlanders vestigden zich vorig jaar in Gent. Daartegenover staan 5.909 buitenlanders die onze stad verlieten. Van de 40.597 buitenlanders in Gent zijn ruim 60 procent Europeanen (24.848). Twintig jaar geleden waren de Europeanen maar goed voor één derde. De grootste groepen buitenlandse Gentenaars zijn Bulgaren (10.413), Turken (3.856), Nederlanders (2.993), Slovaken (1.935), Afghanen (1.398), Spanjaarden (1.176), Polen (1.036), Italianen (974), Roemenen (864), Syriërs (863) en Fransen

 

Didier De Wever

 

Read More